Østre Toten Idrettsråd

Østre Toten Idrettsråd

Høstseminar

Postet av Østre Toten Idrettsråd den 27. Nov 2017

Program for høstseminar 2017.docx

Anleggssituasjonen for idretten nå….og i fremtiden !

Programmet vil være følgende:

Kl. 18:00 - 18:10 - Ønske velkommen!

Kl. 18:10 - 18:30 - Anleggssituasjonen - tippemidler- prioriteringer v/Per Einar Starum

Kl. 18:30 - 18.50 - Foredrag av Torfinn Overn – Rektor Lena/Valle videregående skole

Kl. 18:50 - 19:00 - Spørrerunde

Kl. 19:00 - 19:20 - Foredrag av Vidar Kjelsrud – Leder Toten svømmeklubb

Kl. 19:20 - 19:30 - Spørrerunde

Kl. 19:30 - 19:40 - Bevertning – strekk på beina!

Kl. 19:40 - 20:00 - Foredrag av Erlend Alstad – Anleggskonsulent Norges svømmeforbund

Kl. 20:00 - 20:10 - Spørrerunde

Kl. 20:10 - 20:30 - Foredrag av Tore Stubrud – Leder Oppland idrettskrets

Kl. 20:30 - 20:40 - Spørrerunde

Kl. 20:40 - 20:55 - Oppsummering v/Tom Svellet – Idrettsfaglig rådgiver Oppland idr.krets

Kl. 20:55 - Avslutning!

Hjertelig velkommen!

Med sportslig hilsen

Styret.iDRETTSGLEDE FOR ALLE

Postet av Østre Toten Idrettsråd den 21. Nov 2017

TO VIKTIGE SAKER!
Sak 1: HVORDAN KAN IDRETTSGLEDER BLI FOR ALLE? Denne tematikken er viktig og på agendaen til Oppland idrettskrets. Derfor mener vi det er korrekt at vi bistår Norges Olympiske Museum med å markedsføre deres Jubileumsseminar 30. november 2017. Benytt sjansen!


Evelyn Veisten - 1 av 5 kandidater til ildsjelprisen

Postet av Østre Toten Idrettsråd den 19. Nov 2017

Evelyn (65) fra Kapp er Opplands kandidat til Årets ildsjel-pris

Artikkeltags

Evelyn Veisten fra Kapp og Østre Toten Helsesportlag er Opplands kandidat til Årets ildsjel-pris 2018. Foto: Frode KlevrudEvelyn Veisten fra Kapp og Østre Toten Helsesportlag er Opplands kandidat til Årets ildsjel-pris 2018. Foto: Frode Klevrud

Evelyn Veisten fra Kapp og Østre Toten Helsesportlag er Opplands kandidat til Årets ildsjel-pris 2018. Foto: Frode Klevrud

 Av 

Evelyn Veisten fra Østre Toten Helsesportlag kandidat til Årets ildsjel-prisen som deles ut på Idrettsgallaen på Hamar 6. januar.

DEL


– 
Evelyn er nå utnevnt av juryen til 1 av de 5 finalistene til ildsjelprisen.

Ved en tilstelning i Totenhallen i dag overrasket NRK og et jurymedlem henne med uttaket og overrekte en vakker blomsterbukett. Dette er særlig vel fortjent!


Vi gratulerer så mye !

Høstseminar 2017

Postet av Østre Toten Idrettsråd den 16. Nov 2017

Hei på dere.

 

Østre Toten idrettsråd inviterer dere til høstseminar i opplæringssenteret, Auditoriet under biblioteket på Lena

 

tirsdag den 28. 11.2017 kl .18:00

 

Temaet for seminaret vil være: Anleggssituasjonen i vår kommune nå...og i fremtiden!

 

Som dere kjenner til er det en stor skjevfordeling eller mangel på bevilgninger og- eller tilskudd fra vår kommune når det gjelder så vel drift - som anleggsmidler til våre idrettslag- og foreninger. Dette har vært vedvarende i lang tid...og er ytterligere stadfestet gjennom kommunens egen forskningsrapport fra Telemarkforskning.

 Vi ønsker nå å sette vesentlig sterkere ord bak våre krav til så vel politikere som administrasjon i vår kommune. Flere enn 4700 barn, ungdom og voksne er involvert i en eller flere idretter på mange arenaer i Østre Toten. Dette er nærmere 1/3 av kommunens befolkning, og vi blir i dag avspist med 0,5% av kommunens brutto budsjett. 

Sett i lys av våre investeringsplaner i neste fireårsperiode og den frivilligheten som allerede utføres er vi nødt til å se en annen holdning fra kommunens side for å kunne holde så vel aktivitet som motivasjon oppe ute i de enkelte lag- og forening. Dette gjelder så vel tilskudd til vedlikehold og oppdatering av eksisterende anlegg samt nødvendigheten av investeringsstøtte i forbindelse med nye anlegg og søknader om spillemidler. 

Idrettsrådet har derfor denne gangen innhentet støtte fra solide og gode foredragsholdere fra så vel idrettskrets som forbund, samt sterke lokale krefter! Disse har fått spesielle føringer og oppdrag som skal bidra til å gi en rød tråd gjennom hele kvelden. Etter hvert foredrag vil det bli en spørsmålsrunde!

I disse tøffe budsjettider legger vi dessuten vekt på å invitere mange sentrale og viktige aktører som representanter fra samtlige politiske partier, kommunens administrasjon, ordfører, representanter fra KBN-utvalg, kommunelege, skolesjef,  kultursjef, folkehelsekoordinator, integreringsrådgiver, Østre Toten idrettspark etc.

Pressen vil også være tilstede!

 Vi anmoder dere nå allerede på det sterkeste å sette av denne kvelden til dette seminaret, og det er et stort ønske om minst 2 representanter fra hver klubb.

Idrettsrådet kommer forøvrig tilbake med nærmere informasjon og program for kvelden!

Vi sier allerede nå hjertelig velkommen!

 

Med vennlig hilsen

For Østre Toten idrettsråd

John Grønvold Skoglund

LederPowered by: Bloc