Østre Toten Idrettsråd

Østre Toten Idrettsråd

Årsmøte i idrettsrådet

Postet av Østre Toten Idrettsråd den 31. Jan 2018

Hei alle sammen!


Vi minner om Østre Toten idretssråd's årsmøte på Kapp IF sin klubbhytte 

torsdag den 15.mars 2018 kl. 18:30.


Nærmere innkalling og sakspapirer kommer senere!


Styret.Årsmøte i Østre Toten idrettsråd

Postet av Østre Toten Idrettsråd den 12. Jan 2017

Idrettsrådets årsmøte 2017 holdes på sportshytta til Toppen IL, onsdag 15. mars kl. 19.00.

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være inne til styret 1. mars 2017

Årsmøte behandler ordinære årsmøtesaker ihht NIF’s lovnorm og saksdokumentene sendes ut senest en uke før årsmøtet avholdes. Hver klubb kan stille med 2 stemmeberettigede medlemmer.

Ber også om at klubbene begynner å jobbe med å finne kandidater til idrettsrådets styre, slik at dere er forberedt til dere blir kontaktet av valgkommiteen.

Hedersbevisning 2016

Hedersbevisningen kan tildeles personer som gjennom flere år har nedlagt en betydelig innsats for idretten i Østre Toten, jf. vedlegg. IR’s styre ber om at klubbene melder inn kandidater for hedersbevisningen 2016. Frist for å melde inn kandidater til styret er 1. mars 2016.


Styret
Årsmøte i idrettsrådet

Postet av Østre Toten Idrettsråd den 9. Mar 2016

Hei alle sammen!


Minner om årsmøte på Skreia IL sitt klubblokale onsdag den 16. mars kl. 19:00

Se digital utgave av årsrapport.

Årsberetning 2015.pdf


Enkel servering, kaffe og/eller te mineralvann.


Velkommen!


Styret.Årsmøte

Postet av Østre Toten Idrettsråd den 22. Jan 2016

Idrettsrådets årsmøte 2016 holdes på sportshytta til Skreia IL, onsdag 16. mars kl. 19.00.

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være inne til styret 1. mars 2016

Årsmøte behandler ordinære årsmøtesaker ihht NIF’s lovnorm og saksdokumentene sendes ut senest en uke før årsmøtet avholdes. Hver klubb kan stille med 2 stemmeberettigede medlemmer.

Ber også om at klubbene begynner å jobbe med å finne kandidater til idrettsrådets styre, slik at dere er forberedt til dere blir kontaktet av valgkommiteen.

Hedersbevisning 2015

Hedersbevisningen kan tildeles personer som gjennom flere år har nedlagt en betydelig innsats for idretten i Østre Toten, jf. vedlegg. IR’s styre ber om at klubbene melder inn kandidater for hedersbevisningen 2015. Frist for å melde inn kandidater til styret er 1. mars 2016.


Styret

Mva Østre Toten idrettsråd


Årsmøte

Postet av Østre Toten Idrettsråd den 18. Jan 2016

Årsmøte

Idrettsrådets årsmøte 2016 holdes på sportshytta til Skreia IL, onsdag 16. mars kl. 19.00.

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være inne til styret 1. mars 2016

Årsmøte behandler ordinære årsmøtesaker ihht NIF’s lovnorm og saksdokumentene sendes ut senest en uke før årsmøtet avholdes. Hver klubb kan stille med 2 stemmeberettigede medlemmer.

Ber også om at klubbene begynner å jobbe med å finne kandidater til idrettsrådets styre, slik at dere er forberedt til dere blir kontaktet av valgkommiteen.

Hedersbevisning 2015

Hedersbevisningen kan tildeles personer som gjennom flere år har nedlagt en betydelig innsats for idretten i Østre Toten, jf. vedlegg. IR’s styre ber om at klubbene melder inn kandidater for hedersbevisningen 2015. Frist for å melde inn kandidater til styret er 1. mars 2016.


Styret

Mva Østre Toten idrettsråd