Østre Toten Idrettsråd

Østre Toten Idrettsråd

IL Kolbukamaratene

Postet av Østre Toten Idrettsråd den 13. Feb 2018

http://www.kolbukameratene.no/

Etter gårsdagens hoppbragd er det helt naturlig at vi denne uka promoterer IL Kolbukameratene.

logo

Idrettsglede i hele bygda

fotball Fotballhandball Håndballlangerenn Langrennklatre Klatregruppainnebandy Innebandy/ Friidretthopp Hoppskole Idretts- skolevoksen Voksen- trimMidler til prosjekter

Postet av Østre Toten Idrettsråd den 4. Feb 2018

Extra-Stiftelsen 2018/2019

extra_stiftelsen.png

Av: Jørn Gunnar Skjærvik 
Publisert: 22.01.2018

Facebook Twitter LinkedIn E-post

Alle idrettslag kan søke om midler fra ExtraStiftelsen via Norges Idrettsforbund.

Det kan søkes om midler til prosjekter som har som mål om å legge til rette for og inkludere:

  • Mennesker medfunksjonsnedsettelse
  • Mennesker med innvandrerbakgrunn
  • Mennesker med lav betalingsevne
  • Mennesker med en fysisk eller psykisk sykdom 

Idrettslag kan søke om støtte til f. eks utsyr til prosjektet, honorarer, kompetansehevende tiltak, markedsføring, arrangementer for målgruppen osv. Det kan også søkes om lønn til prosjektleder dersom det er formålstjenlig for prosjektet. Prosjektets varighet må være 1, 2 eller 3 år.  Søknadsfrist For prosjekter med oppstart høst 2018: 15. februar 2018. For å bli opprettet som søker Idrettslag må ta kontakt med sitt særforbund (særidrettslag) eller idrettskrets (fleridrettslag) for å avklare om:

  • Ønsket prosjekt er i tråd med særforbundets/ idrettskretsens strategiplan og prioriterte områder.
  • Særforbundet/idrettskretsen har mulighet til å støtte idrettslagets prosjekt faglig. 
  • Særforbundet/idrettskretsen har mulighet til å støtte idrettslagets prosjekt økonomisk, eller vet om andre støtteordninger, slik at midlene enten kan inngå i budsjettet i søknaden, eller erstatte behovet for å søke. 

Send deretter en e-post til line.hurrod@idrettsforbundet.no som kort opplyser om prosjektets bakgrunn, målsetting og målgruppe, samt om prosjektet er informert om til særforbund/ idrettskrets, i god tid innen søknadsfristen. Du opprettes eventuelt som søker og får tilgang til et elektronisk søknadsskjema.  Les mer påhttps://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/extrastiftelsen-helse-og-rehabilitering/ ExtraStiftelsen kunngjør hvem som får midler 15. juni 2018.   Spørsmål: line.hurrod@idrettsforbundet.no Kretsting

Postet av Østre Toten Idrettsråd den 2. Feb 2018

Kretsting Oppland idrettskrets

Årsmøte.jpg

Av: Jørn Gunnar Skjærvik 
Publisert: 09.01.2018

Facebook Twitter LinkedIn E-post

Oppland idrettskrets avholdes sitt kretsting fredag 20. april 2018 kl 18-21:00 på Quality Strand Hotel, Elvegata 2-4, 2815 Gjøvik.Tilskudd

Postet av Østre Toten Idrettsråd den 26. Okt 2017

Søk mesterskapstilskudd

Morten Aasen, GDFylkeskommunen gir tilskudd til investering i anlegg eller utstyr i forbindelse med store idrettsmesterskap. Søknadsfrist er 1. november. 

600 000 kroner til fordeling

Det er i år 600 000 kroner som skal fordeles til anlegg og arrangører av store idrettsmesterskap i Oppland. Primært gjelder ordningen for internasjonale og nasjonale mesterskap, men det kan også søkes om støtte til ressurskrevende krets- eller fylkesmesterskap og større nasjonale eller internasjonale cuper.

Tilskuddet skal benyttes til tiltak eller utstyr som medfører en permanent standardheving av anlegget hvor arrangementet avholdes. Søknaden skal gjelde mesterskap som arrangeres i 2018 eller i november/desember 2017.

Tildeling i 2016

Mange av de store mesterskapene som avholdes i Oppland er med ski på beina, men tildelingen fra 2016 viser også at det er et bredt spekter av idretter i fylket. Totalt 20 arrangementer fikk støtte i fjor, og her er oversikt over tilskuddsmottakerne:

Fordeling av mesterskapstilskudd 2016 (PDF, 194 kB)Idretten. Et trygt sted for alle!

Postet av Østre Toten Idrettsråd den 29. Aug 2017

Politiattest

Politiattest 2.jpg Av: Jørn Gunnar Skjærvik Publisert: 26.06.2017 Facebook

Idretten skal være et trygt sted for alle medlemmer. Derfor skal alle med oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, fremvise politiattest.

Oppgaver som innebærer et ansvar- og /eller et tillitsforhold til mindreårige eller personer med utviklingshemming, skal kun utføres av skikkede personer. Vi skal forhindre at personer som kan utgjøre en risiko for overgrep eller skadelig innflytelse, skal få slike oppdrag.

Idrettslagets styre er ansvarlig for politiattestordningen. Dette innebærer å utnevne en person som er ansvarlig for innhenting og oppfølging. Vedkommende skal ha en personlig vara. Dette skal gjøres gjennom et styrevedtak, slik at det kan dokumenteres hvem som til enhver tid har og har hatt dette ansvaret.

Ordningen omfatter både ansatte og frivillige over 15 år, og gjelder uansett om personen får lønn for oppgavene som utføres eller ikke. Det avgjørende er i hvilken grad oppgavene vedkommende skal ha innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.

Trenere, instruktører, lagledere med direkte kontakt med mindreårige eller personer med utviklingshemming, vil alltid ha et ansvars- eller tillitsforhold og være omfattet av ordningen. For andre oppgaver må idrettslaget foreta en konkret vurdering av oppgavene som skal utføres. Er det tvil om det skal innhentes politiattest kan Oppland Idrettskrets kontaktes.

Les mer på NIF sine hjemmesider - her: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/