Østre Toten Idrettsråd

Østre Toten Idrettsråd

Frivillighetsprisen 2016

Postet av Østre Toten Idrettsråd den 12. Jan 2017

Frivillighetsprisen 2016 til Kai Henning Stensrud fra Idrettslaget Kolbukameratene


Nyhet | Dato: 06.12.2016 Mandag kveld ble Frivillighetsprisen 2016 delt ut av kulturminister Linda Hofstad Helleland, på FNs internasjonale dag for frivillighet.

”Vinneren av Frivillighetsprisen 2016 representerer grasrota i norsk frivillighet og har gjort en utrettelig innsats gjennom mange år. Vinneren har hjulpet og inspirert mange i sitt lokalsamfunn med sitt store og smittende engasjement. Det finnes knapt en oppgave vinneren ikke har tatt på seg. Den frivillige innsatsen i de aktivitetene vinneren legger til rette for, fører også til inkludering og fellesskap”, heter det blant annet i jurybegrunnelsen.

Frivillighet Norge deler ut Frivillighetsprisen hvert år på vegne av Kulturdepartementet. Prisen blir utdelt for å gi frivilligheten et ansikt, for å markere og synliggjøre frivillige og frivillig innsats og for å fremme frivillig engasjement.

Les mer om prisutdelingen og flere prisvinnere på nettsiden til Frivillighet NorgeÅrsmøte i Østre Toten idrettsråd

Postet av Østre Toten Idrettsråd den 12. Jan 2017

Idrettsrådets årsmøte 2017 holdes på sportshytta til Toppen IL, onsdag 15. mars kl. 19.00.

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være inne til styret 1. mars 2017

Årsmøte behandler ordinære årsmøtesaker ihht NIF’s lovnorm og saksdokumentene sendes ut senest en uke før årsmøtet avholdes. Hver klubb kan stille med 2 stemmeberettigede medlemmer.

Ber også om at klubbene begynner å jobbe med å finne kandidater til idrettsrådets styre, slik at dere er forberedt til dere blir kontaktet av valgkommiteen.

Hedersbevisning 2016

Hedersbevisningen kan tildeles personer som gjennom flere år har nedlagt en betydelig innsats for idretten i Østre Toten, jf. vedlegg. IR’s styre ber om at klubbene melder inn kandidater for hedersbevisningen 2016. Frist for å melde inn kandidater til styret er 1. mars 2016.


Styret