Østre Toten Idrettsråd

Østre Toten Idrettsråd

Hovedfordelingen av spillemidler

Postet av Østre Toten Idrettsråd den 30. Mai 2017

Fordeling av spillemidler til idrettsformål (Hovedfordelingen)

Artikkel | Sist oppdatert: 09.05.2017 | Kulturdepartementet

Spilloverskuddet fra Norsk Tipping fordeles slik: Først fordeles 6, 4 prosent til helse- og rehabiliteringsformål. Deretter fordeles resterende overskudd med 64 prosent til idrettsformål, 18 prosent til kulturformål og 18 prosent til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner som ikke er tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Den årlige fordelingen til idrettsformål framgår av hovedfordelingen. Avsetningene på hovedfordelingen er i tråd med den statlige idrettspolitikken i Meld. St. 26 (2011-2012) Den norske idrettsmodellen.

Hovedfordelingen består for tiden av følgende poster:

Post 1 Idrettsanlegg

Post 2 Nasjonalanlegg/spesielle anlegg

Post 3 Forsknings- og utviklingsarbeid

Post 4 Antidopingarbeid og arbeid mot manipulering av idrettskonkurranser, fysisk aktivitet og inkludering i idrettslag, friluftstiltak for barn og ungdom

Post 5 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Post 6 Tilskudd til lokale lag og foreninger

Her er en oversikt over hovedfordelingen til idrettsformål fra og med 2000Spillemiddelfordeling 2017

Postet av Østre Toten Idrettsråd den 30. Mai 2017

Hei hurra hurra hurra!

Her har vi fått god uttelling på årets spillemiddelsøknadsrunde, til sammen 4,6 millioner!

Dette er ny tildelingsrekord for kommunen.


Sjekk vedlegg!

Vedl. 1 - Spillemiddelfordeling FU sak 2017.xlsx.PDF


Hilsen Kjersti og Per Einar

**************************************************

Med vennlig hilsen | Best regards

Kjersti Krageberg

Kst. kultursjef

Tlf: 992 33 331

kjersti.krageberg@ostre-toten.kommune.no
Fakta om Oppland idrettskrets

Postet av Østre Toten Idrettsråd den 22. Mai 2017

Oppland Idrettskrets (OIK) er et overordnet organ for all organisert idrett i Oppland. OIK er et kompetansesenter for 398 idrettslag, 26 idrettsråd og 28 regioner/særkretser. OIK`s virksomhet finansieres i hovedsak av tilskudd via NIF og tilskudd fra Oppland Fylkeskommune. Omsetning årlig er på 4,5 mill. kr. Og leders av en organisasjonssjef og 3 medarbeidere.

Frivillig arbeid er viktig. Den frivillige innsatsen i Oppland utgjør i kroner ca. 300 millioner og 900 årsverk. OIK tilbyr kurs på en rekke områder for å gi ledere, trenere, tillitsvalgte og foreldre kompetanse som er viktig for engasjementet i idrettslagene. OIK tilbyr også temakurs etter ønsker og behov. Gode idrettsanlegg er en viktig forutsetning for å skape aktivitet. Derfor ønsker OIK å bistå klubber og lag som skal bygge eller rehablitere egne anlegg. Det finnes en rekke tilskudd og søknadsordninger innen idretten. Spørsmål knyttet til spillemiddelsøknader og tilskuddsordninger svarer vi gjerne på.Tilskuddsportalen på plass

Postet av Østre Toten Idrettsråd den 16. Mai 2017

Tilskuddsportalen - skriv mai 2017.docx


Tilskuddsportalen gir deg kvalitet

Tilskuddsportalen gir oversikten du trenger hvis du vil at din virksomhet skal ha sin andel av tilskuddspotten. Tilskuddsøkonomien i Norge er på mange titalls milliarder kroner årlig.

Tilskuddsportalen er et kvalitetsprodukt. Søketeknologien OptiNews sørger for at du blir løpende oppdatert med nye nyheter om kunngjøringer, tildelinger og endringer i ordninger. Våre informasjonsanalytikere kontrollerer all informasjon i vårt egenutviklede kvalitetssystem.

Innlogging

Problemer med å logge inn? Kontakt oss


Tilskuddsportalen på 1-2-3 !

Tilskuddsportalen
Om denne tjenestenKontakt

Tilskuddsportalen er produsert og vedlikeholdt av Scan4news.Scan4news AS
Grønnegata 64
2317 Hamar

Telefon: 62 52 13 00
E-post: post@scan4news.noTilskuddsportalen gir deg kvalitet.docx