Østre Toten Idrettsråd

Østre Toten Idrettsråd

Store annleggsplaner

Postet av Østre Toten Idrettsråd den 19. Jun 2017

Anleggsplaner i Østre Toten.docx


Idretten er billig for kommunen

Svømmehall

Behovet for et konkurransesvømmebasseng ble spesielt belyst i kommunestyremøtet. Kommunen har en svømmeklubb som på kort tid har fått 250 medlemmer, og ikke har kapasitet til flere. Klubben har meldt inn ønske om et konkurransesvømmebasseng i tilknytning til idrettsparken på Lena, noe som eventuelt må løses med kommunen som byggherre.

Det inngår i kommunestyrets vedtak at innspillet om bygging av svømmehall skal utredes nærmere.

Kommunen legger ned svømmetilbud på Skreia

60 frivillige årsverk

Leder i Østre Toten Idrettsråd, Jon Skoglund, var til stede i møtet. Han kunne vise til at frivilligheten i Østre Toten-representerer 60 årsverk, eller en verdi på omkring 30 millioner kroner årlig.

Totalt foreligger det ferdige spillemiddelsøknader for nye anlegg og vedlikehold av eksisterende anlegg med et totalt investeringsbehov på 76 millioner kroner.

I tillegg kommer innmeldte ønsker om konkurransesvømmehall, idrettshall i Kolbu og et senter for aktiviteten i Friskus IL.

Etterslep på vedlikehold

Av anleggsplanen for idrett og fysisk aktivitet 2018-2024, som onsdag ble enstemmig vedtatt av kommunestyret, er det store søknadsvolumet blant annet et resultat av etterslep med vedlikehold av anlegg. Det antas også at Kulturdepartementets nye momsrefusjonsordning for drift og investeringer bidrar til økningen.

– Kommunen må stille opp

«Etterslep av vedlikehold og behov for andre anlegg gir oss store utfordringer økonomisk i framtiden. Østre Toten kommune har en modell der lagene eier de fleste anleggene. Modellen blir utfordret på grunn av etterslepet av vedlikehold. For å sikre oss at lagene fortsatt er i stand til å bære hovedbyrden over drift og vedlikehold av anlegg, må kommunen vurdere å stille opp med ekstra midler den kommende fireårsperioden. Mange kommuner i Norge gir en tredel støtte til utbygging av idrettsanlegg. Dette vil i så fall utfordre Østre Toten kommune med cirka 25 millioner kroner de neste fire årene», heter det i saksframlegget.

Idretten er billig for kommunen

Svømmehall

Behovet for et konkurransesvømmebasseng ble spesielt belyst i kommunestyremøtet. Kommunen har en svømmeklubb som på kort tid har fått 250 medlemmer, og ikke har kapasitet til flere. Klubben har meldt inn ønske om et konkurransesvømmebasseng i tilknytning til idrettsparken på Lena, noe som eventuelt må løses med kommunen som byggherre.

Det inngår i kommunestyrets vedtak at innspillet om bygging av svømmehall skal utredes nærmere.

Kommunen legger ned svømmetilbud på Skreia

60 frivillige årsverk

Leder i Østre Toten Idrettsråd, Jon Skoglund, var til stede i møtet. Han kunne vise til at frivilligheten i Østre Toten-representerer 60 årsverk, eller en verdi på omkring 30 millioner kroner årlig.
Kommentarer

0 Kommentar

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline