Østre Toten Idrettsråd

Østre Toten Idrettsråd

Høstseminar 2017

Postet av Østre Toten Idrettsråd den 16. Nov 2017

Hei på dere.

 

Østre Toten idrettsråd inviterer dere til høstseminar i opplæringssenteret, Auditoriet under biblioteket på Lena

 

tirsdag den 28. 11.2017 kl .18:00

 

Temaet for seminaret vil være: Anleggssituasjonen i vår kommune nå...og i fremtiden!

 

Som dere kjenner til er det en stor skjevfordeling eller mangel på bevilgninger og- eller tilskudd fra vår kommune når det gjelder så vel drift - som anleggsmidler til våre idrettslag- og foreninger. Dette har vært vedvarende i lang tid...og er ytterligere stadfestet gjennom kommunens egen forskningsrapport fra Telemarkforskning.

 Vi ønsker nå å sette vesentlig sterkere ord bak våre krav til så vel politikere som administrasjon i vår kommune. Flere enn 4700 barn, ungdom og voksne er involvert i en eller flere idretter på mange arenaer i Østre Toten. Dette er nærmere 1/3 av kommunens befolkning, og vi blir i dag avspist med 0,5% av kommunens brutto budsjett. 

Sett i lys av våre investeringsplaner i neste fireårsperiode og den frivilligheten som allerede utføres er vi nødt til å se en annen holdning fra kommunens side for å kunne holde så vel aktivitet som motivasjon oppe ute i de enkelte lag- og forening. Dette gjelder så vel tilskudd til vedlikehold og oppdatering av eksisterende anlegg samt nødvendigheten av investeringsstøtte i forbindelse med nye anlegg og søknader om spillemidler. 

Idrettsrådet har derfor denne gangen innhentet støtte fra solide og gode foredragsholdere fra så vel idrettskrets som forbund, samt sterke lokale krefter! Disse har fått spesielle føringer og oppdrag som skal bidra til å gi en rød tråd gjennom hele kvelden. Etter hvert foredrag vil det bli en spørsmålsrunde!

I disse tøffe budsjettider legger vi dessuten vekt på å invitere mange sentrale og viktige aktører som representanter fra samtlige politiske partier, kommunens administrasjon, ordfører, representanter fra KBN-utvalg, kommunelege, skolesjef,  kultursjef, folkehelsekoordinator, integreringsrådgiver, Østre Toten idrettspark etc.

Pressen vil også være tilstede!

 Vi anmoder dere nå allerede på det sterkeste å sette av denne kvelden til dette seminaret, og det er et stort ønske om minst 2 representanter fra hver klubb.

Idrettsrådet kommer forøvrig tilbake med nærmere informasjon og program for kvelden!

Vi sier allerede nå hjertelig velkommen!

 

Med vennlig hilsen

For Østre Toten idrettsråd

John Grønvold Skoglund

Leder
Kommentarer

0 Kommentar

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline