Østre Toten Idrettsråd

Østre Toten Idrettsråd

Midler til prosjekter

Postet av Østre Toten Idrettsråd den 4. Feb 2018

Extra-Stiftelsen 2018/2019

extra_stiftelsen.png

Av: Jørn Gunnar Skjærvik 
Publisert: 22.01.2018

Facebook Twitter LinkedIn E-post

Alle idrettslag kan søke om midler fra ExtraStiftelsen via Norges Idrettsforbund.

Det kan søkes om midler til prosjekter som har som mål om å legge til rette for og inkludere:

  • Mennesker medfunksjonsnedsettelse
  • Mennesker med innvandrerbakgrunn
  • Mennesker med lav betalingsevne
  • Mennesker med en fysisk eller psykisk sykdom 

Idrettslag kan søke om støtte til f. eks utsyr til prosjektet, honorarer, kompetansehevende tiltak, markedsføring, arrangementer for målgruppen osv. Det kan også søkes om lønn til prosjektleder dersom det er formålstjenlig for prosjektet. Prosjektets varighet må være 1, 2 eller 3 år.  Søknadsfrist For prosjekter med oppstart høst 2018: 15. februar 2018. For å bli opprettet som søker Idrettslag må ta kontakt med sitt særforbund (særidrettslag) eller idrettskrets (fleridrettslag) for å avklare om:

  • Ønsket prosjekt er i tråd med særforbundets/ idrettskretsens strategiplan og prioriterte områder.
  • Særforbundet/idrettskretsen har mulighet til å støtte idrettslagets prosjekt faglig. 
  • Særforbundet/idrettskretsen har mulighet til å støtte idrettslagets prosjekt økonomisk, eller vet om andre støtteordninger, slik at midlene enten kan inngå i budsjettet i søknaden, eller erstatte behovet for å søke. 

Send deretter en e-post til line.hurrod@idrettsforbundet.no som kort opplyser om prosjektets bakgrunn, målsetting og målgruppe, samt om prosjektet er informert om til særforbund/ idrettskrets, i god tid innen søknadsfristen. Du opprettes eventuelt som søker og får tilgang til et elektronisk søknadsskjema.  Les mer påhttps://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/extrastiftelsen-helse-og-rehabilitering/ ExtraStiftelsen kunngjør hvem som får midler 15. juni 2018.   Spørsmål: line.hurrod@idrettsforbundet.no 
Kommentarer

0 Kommentar

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline