Østre Toten Idrettsråd

Østre Toten Idrettsråd

LAM-midler 2015

Postet av Østre Toten Idrettsråd den 25. Jan 2016

Vedtak ved idrettsrådets årsmøte 2015.

KRITERIER FOR FORDELING AV LAM-MIDLER 2015

Det er idrettsrådets ansvar å fordele LAM-midlene i sine respektive kommuner innenfor departementets retningslinjer samt ved å ivareta lokale behov. NIF kan i tillegg komme med anbefalinger om fordelingen innenfor de rammene departementets retningslinjer gir.dets ansvar å fordele LAM-midlene i sine respektive kommuner innenfor departementes retningslinjer

Ved fordelingen skal idrettsrådet påse at følgende retningslinjer blir fulgt:

a) Tilskudd skal kun gis til lag som har idrett eller fysisk aktivitet som sitt primære formål, og driver idrettslig virksomhet for barn og/eller ungdom.

b) Lag som mottar tilskudd skal være selveiende og frittstående foreninger, med utelukkende personlige medlemmer.

c)Alle lag som tilfredsstiller rimære formål, og driver idrettslig virksomhet ovenfor nevnte krav, og som er medlem av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), har rett på tilskudd. I tillegg skal idrettsrådet vurdere om andre foreninger som oppfyller kravene i punkt a og b, skal gis tilskudd.

d)Midlene skal brukes til aktivitet både for barn og ungdom. Idrettsrådet skal sikre at minst 1/3 av midlene tilfaller hver målgruppe.

e)Tilskuddsmidlene skal i sin helhet tilfalle og utbetales til lagene. Midlene skal ikke nyttes til administrasjon av ordningen, eller til aktiviteter i regi av idrettsrådet.

Ved fordelingen utøves det likestilling i vid forstand, herunder hensynet til utøvere med spesielle behov (bl.a. utøvere med nedsatt funksjonsevne), samt inkludering av barn og ungdom som i liten grad deltar i organisert idrett, skal ivaretas ved fordelingen.

Idrettsrådets avgjørelse skal være offentlig, og det skal fremgå hvilke kriterier som ligger til grunn for fordelingen.

Følgende kriterier legges til grunn ved fordelingen av LAM-midlene for 2015:

1.1/3 av potten fordeles på antall aktive utøvere i aldersgruppen 6-12 år. Tallene fra idrettsregistreringen 2014 legges til grunn for fordelingen.

2.1/3 av potten fordeles på antall aktive utøvere i aldersgruppen 13-19 år. Tallene fra idrettsregistreringen 2014 legges til grunn for fordelingen.

3.Idrettsrådet i Østre Toten gis fullmakt til å fordele inntil 1/3 av potten ihht retningslinjer som gis av NIF, samt for å ivareta barneidrettsskoler etter NIF's modell, hensynet til likestilling og utøvere med spesielle behov. Eventuelt restbeløp som ikke blir fordelt til formålet som nevnt, tilfaller poten og fordeles under pkt. 2.

____________________

Lena, 6. mars 2015 Idrettsrådet i Østre Toten
Kommentarer

0 Kommentar

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline