Høstseminar 2018

Arrangør: Østre Toten Idrettsråd

Tid


Beskrivelse

Hei alle sammen!Idrettsrådet inviterer til høstseminar i Studiesenteret Lena ( under biblioteket )


mandag den 26.november 2018 kl. 18:30


Emne for dagen: 


Østre Toten idrettspark ( ØTIP ) sine utfordringer nå..og i fremtiden!

  • Innlegg og foredrag ved styreleder i ØTIP Rune Østhus
  • Innlegg fra politisk- og administrativt hold i kommunen v/Bror Helgestad og Bjørn Bollum
  • Appeller ved de største brukerne av idrettsparken som:

                  Lena-Valle videregående skole ved rektor Torfinn Overn

                 Toten HK v/leder Thomas Nyland

                 Toten FK v/leder Jo Solberg og

                 Kolbukam v/leder Kai Stensrud


 
Som vi vet så er idrettsparken svært viktig for en rekke brukere både på dagtid og kveldstid sommer som vinter, og det er derfor utrolig viktig å sikre driften her både på kort og lengre sikt! 

  • Hvordan kan vi sammen gjøre dette på beste måte?
  • Er dagens driftsmodell den som kan sikre utviklingen ..?
  • Hva med kommune og nytt fylke inn i fremtiden?

Vi legger derfor opp til en paneldebatt og en forhåpentligvis fruktbar og god diskusjon som kan gi oss noen svar og ideer som kan bringe oss fram til en konstruktiv og god løsning for så vel dagens- som nye brukere, samt idrettsparken generelt!


Idrettsrådet håper du og ditt idrettslag tar utfordringen på alvor og stiller opp. Dine/deres synspunkter er svært viktig i denne sammenheng da vi ønsker en bredest mulig debatt og ikke minst forslag som kan styrke idrettsparken, Lena-Valle videregående, idretten generelt og kommunens renommé både lokalt og regionalt. Med de pågående sammenslutninger av 

Oppland og Hedmark til region Innlandet blir dette enda viktigere i fremtiden!


Det vil bli en enkel bevertning underveis!


 Velkommen!


 
 

Med sportslig hilsen

For Østre Toten idrettsråd

John Grønvold Skoglund

Leder


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.


Levert av IdrettenOnline