Østre Toten Idrettsråd

Østre Toten Idrettsråd

Frivillighetskonferansen 2019

Postet av Østre Toten Idrettsråd den 22. Okt 2019

Østre Toten Idrettsråd er med på å arrangere Frivillighetskonferansen 2019 sammen med Østre Toten Kommune og erstatter det vanlige høstseminaret vi har arrangert tidligere.

Tid: Tirsdag 19. november kl 1830-2110.

Sted: Auditoriet under biblioteket på Lena


 

Bli med!!!Tildeling av Lokale Aktivitetsmidler 2019

Postet av Østre Toten Idrettsråd den 21. Aug 2019

På styremøte i Østre Toten Idrettsråd mandag 19. august ble fordeling av Lokale Aktivitetsmidler for 2019 vedtatt. Ca 950 000 kroner er derfor på vei til klubbene i Østre Toten Kommune.

Lokale aktivitetsmidler går til klubber som har aktiviteter for barn og ungdom i alderen 6-19 år med prioritet på aldersgruppen 13-19. I tillegg støttes klubber med idrettsskoler der fokus er på allidrett.
Folkehelsedager

Postet av Østre Toten Idrettsråd den 5. Jun 2019

Bli med på Folkehelsedagene i Østre Toten Kommune 10.-18. juni.


Programmet finner du herMuligheter til å søke om støtte

Postet av Østre Toten Idrettsråd den 3. Jun 2019

Østre Toten Idrettsråd har innestående ca kr 55 000 som er øremerket støtte til aktiviteter i klubbene til arbeid med kompetanseheving i klubben og/eller integrering av utøvere som ikke faller naturlig inn under ordinær idrettsaktivitet.


Idrettsrådet har vedtatt at klubbene kan sende søknad på inntil kr 10 000 pr tiltak der det begrunnes hva pengene skal brukes til og formålet ved initiativet. Idrettsrådet vil deretter gå gjennom/prioritere søknadene og gi tilslag ut ifra den totale søkermassen.


Pengene utbetales i etterkant av gjennomført initiativ ved fremvisning av regnskap/kvitteringer. Tiltakene må være gjennomført og regnskap/kvitteringer innsendt innen 15. desember 2019.


Søknadsfrist er 15. august 2019 og søknad sendes på mail til: plercraa@online.no

Ved spørsmål ta kontakt med: Peter Lerche Raadal på mail (plercraa@online) eller mobil 99 10 73 00Mvh

Peter Lerche Raadal

Leder Østre Toten idrettsråd

99107300
Momskompensasjon 2019

Postet av Østre Toten Idrettsråd den 27. Mai 2019

Til alle Særkretser/regioner og idrettsråd

Momskompensasjon 2019 

Det er nå åpnet for en ny runde med momskompensasjonssøknader.
 
 Informasjon om ordningen er lagt ut på våre nettsider:
 https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/momskompensasjon/

Alle idrettslag, har allerede mottatt en e-post vedrørende ordningen.

Alle organisasjonsledd, inkludert idrettsråd, regioner/særkretser, særforbund og idrettskretser, skal i år (som tidligere 2 år) søke om momskompensasjon i SportsAdmin. 

Særforbund/idrettskretser/regioner/særkretser/idrettsråd som har brutto driftskostnader på under kr 5 millioner i 2018 behøver ikke å innhente en egen revisorrapport. Særforbund/idrettskretser/regioner/særkretser/idrettsråd som har brutto driftskostnader 2018 på over kr 5 millioner må innhente egen revisorrapport på momskompensasjonssøknaden. Denne malen finner dere også link til inne i SportsAdmin.
 
 Søknadsfrist er 15. august 2019.
 Evt. spørsmål vedrørende momskompensasjonsordningen sendes til moms@idrettsforbundet.no

Endringer 2019:
 NB - Det er utarbeidet en ny forskrift som trår i kraft i år, og det er flere sentrale endringer knyttet til årets søknad:

- Pliktig registrering i Frivillighetsregisteret for alle organisasjonsledd.

- Endring i beregningsgrunnlag. I 2018 var det 7% på alle kostnader (før avkortning). I 2019 er det 8% av de første 5 millionene, og 6% av alt over dette (før avkortning).

- Utvidelse av fradrag for de som har søknadsgrunnlag over 5 millioner. 1) Alle kostnader i utlandet skal trekkes ut. 2) Kostnader til leie i egen organisasjon skal trekkes ut.

- Tydeligere krav til aksjeselskaper om å dokumentere frivillig innsats. Innføring av egenerklæringsskjema.Veiledning:

https://itinfo.nif.no/images/f/ff/S%C3%B8knad_om_momskompensasjon_i_SportsAdmin.pdf


Med vennlig hilsen

Norges Idrettsforbund


www.idrettsforbundet.no


cid:image001.png@01D1C25C.CB8D7440