Østre Toten Idrettsråd

Østre Toten Idrettsråd

Årsmøte i idrettsrådet

Postet av Østre Toten Idrettsråd den 22. Jan 2019

Årsmøte i Østre Toten Idrettsråd 19.mars  2019


Sted:   ØTS Skisenter Karidalen 

Tid:      18:30 – 2100

Enkel servering


Temaforelesning:

ØTS Skisenter Karidalen – status anlegg og planer fremover

v/Magnus Aass og Peter Lerche Raadal


Agenda:


Sak 1: Åpning og konstituering


Sak 2: Godkjenninger


Sak 3: Idrettsrådets årsberetning


Sak 4: Idrettsrådets regnskap for 2018 og budsjett for 2019


Sak 5: Idrettsrådets handlingsprogram for 2019


Sak 6: Innkomne saker


Sak 7: Valg


Sak 8: Valg av representant til stiftelsesmøte for innlandet idrettskrets 9.november 2019


Sak 9: Utdeling av idrettsrådets hederspris for 2018.Kapp, 15. februar 2019Årsmøte i idrettsrådet

Postet av Østre Toten Idrettsråd den 22. Jan 2019

Årsmøte i Østre Toten Idrettsråd 19.mars  2019


Sted:   ØTS Skisenter Karidalen 

Tid:      18:30 – 2100

Enkel servering


Temaforelesning:

ØTS Skisenter Karidalen – status anlegg og planer fremover

v/Magnus Aass og Peter Lerche Raadal


Agenda:


Sak 1: Åpning og konstituering


Sak 2: Godkjenninger


Sak 3: Idrettsrådets årsberetning


Sak 4: Idrettsrådets regnskap for 2018 og budsjett for 2019


Sak 5: Idrettsrådets handlingsprogram for 2019


Sak 6: Innkomne saker


Sak 7: Valg


Sak 8: Valg av representant til stiftelsesmøte for innlandet idrettskrets 9.november 2019


Sak 9: Utdeling av idrettsrådets hederspris for 2018.Kapp, 15. februar 2019Årsmøte i idrettsrådet

Postet av Østre Toten Idrettsråd den 31. Jan 2018

Hei alle sammen!


Vi minner om Østre Toten idretssråd's årsmøte på Kapp IF sin klubbhytte 

torsdag den 15.mars 2018 kl. 18:30.


Nærmere innkalling og sakspapirer kommer senere!


Styret.Årsmøte i Østre Toten idrettsråd

Postet av Østre Toten Idrettsråd den 12. Jan 2017

Idrettsrådets årsmøte 2017 holdes på sportshytta til Toppen IL, onsdag 15. mars kl. 19.00.

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være inne til styret 1. mars 2017

Årsmøte behandler ordinære årsmøtesaker ihht NIF’s lovnorm og saksdokumentene sendes ut senest en uke før årsmøtet avholdes. Hver klubb kan stille med 2 stemmeberettigede medlemmer.

Ber også om at klubbene begynner å jobbe med å finne kandidater til idrettsrådets styre, slik at dere er forberedt til dere blir kontaktet av valgkommiteen.

Hedersbevisning 2016

Hedersbevisningen kan tildeles personer som gjennom flere år har nedlagt en betydelig innsats for idretten i Østre Toten, jf. vedlegg. IR’s styre ber om at klubbene melder inn kandidater for hedersbevisningen 2016. Frist for å melde inn kandidater til styret er 1. mars 2016.


Styret