Østre Toten Idrettsråd

Østre Toten Idrettsråd

Ny samarbeidsavtale

Postet av Østre Toten Idrettsråd den 28. Jan 2016

Samarbeidsavtale mellom Østre Toten Idrettsråd

og Østre Toten Kommune


Avtalens hensikt:


1.1.Hensikt

Hensikten med denne avtalen er å fastsette rammer for samarbeid mellom partene, samt å tydeliggjøre ansvarsfordeling mellom IR og ØTK.

Avtalen Skal:

Styrke samspillet mellom IR og ØTK

Bidra til klargjøring av viktige prinsipper og gjensidige krav og forventinger

Sikre kontinuitet i beslutningsprosesser.

Bidra til rolleavklaring mellom partene.

Skape forutsigbarhet for begge parter

Bidra til forståelse og respekt for hverandres synspunkter og arbeidsmåter


Se for øvrig hele avtalen under Link i menyen.