Østre Toten Idrettsråd

Østre Toten Idrettsråd

Høstseminar

Postet av Østre Toten Idrettsråd den 27. Nov 2017

Program for høstseminar 2017.docx

Anleggssituasjonen for idretten nå….og i fremtiden !

Programmet vil være følgende:

Kl. 18:00 - 18:10 - Ønske velkommen!

Kl. 18:10 - 18:30 - Anleggssituasjonen - tippemidler- prioriteringer v/Per Einar Starum

Kl. 18:30 - 18.50 - Foredrag av Torfinn Overn – Rektor Lena/Valle videregående skole

Kl. 18:50 - 19:00 - Spørrerunde

Kl. 19:00 - 19:20 - Foredrag av Vidar Kjelsrud – Leder Toten svømmeklubb

Kl. 19:20 - 19:30 - Spørrerunde

Kl. 19:30 - 19:40 - Bevertning – strekk på beina!

Kl. 19:40 - 20:00 - Foredrag av Erlend Alstad – Anleggskonsulent Norges svømmeforbund

Kl. 20:00 - 20:10 - Spørrerunde

Kl. 20:10 - 20:30 - Foredrag av Tore Stubrud – Leder Oppland idrettskrets

Kl. 20:30 - 20:40 - Spørrerunde

Kl. 20:40 - 20:55 - Oppsummering v/Tom Svellet – Idrettsfaglig rådgiver Oppland idr.krets

Kl. 20:55 - Avslutning!

Hjertelig velkommen!

Med sportslig hilsen

Styret.iDRETTSGLEDE FOR ALLE

Postet av Østre Toten Idrettsråd den 21. Nov 2017

TO VIKTIGE SAKER!
Sak 1: HVORDAN KAN IDRETTSGLEDER BLI FOR ALLE? Denne tematikken er viktig og på agendaen til Oppland idrettskrets. Derfor mener vi det er korrekt at vi bistår Norges Olympiske Museum med å markedsføre deres Jubileumsseminar 30. november 2017. Benytt sjansen!


Evelyn Veisten - 1 av 5 kandidater til ildsjelprisen

Postet av Østre Toten Idrettsråd den 19. Nov 2017

Evelyn (65) fra Kapp er Opplands kandidat til Årets ildsjel-pris

Artikkeltags

Evelyn Veisten fra Kapp og Østre Toten Helsesportlag er Opplands kandidat til Årets ildsjel-pris 2018.

Evelyn Veisten fra Kapp og Østre Toten Helsesportlag er Opplands kandidat til Årets ildsjel-pris 2018. Foto: Frode KlevrudEvelyn Veisten fra Kapp og Østre Toten Helsesportlag er Opplands kandidat til Årets ildsjel-pris 2018. Foto: Frode Klevrud

Evelyn Veisten fra Kapp og Østre Toten Helsesportlag er Opplands kandidat til Årets ildsjel-pris 2018. Foto: Frode Klevrud

 Av 

Evelyn Veisten fra Østre Toten Helsesportlag kandidat til Årets ildsjel-prisen som deles ut på Idrettsgallaen på Hamar 6. januar.

DEL


– 
Evelyn er nå utnevnt av juryen til 1 av de 5 finalistene til ildsjelprisen.

Ved en tilstelning i Totenhallen i dag overrasket NRK og et jurymedlem henne med uttaket og overrekte en vakker blomsterbukett. Dette er særlig vel fortjent!


Vi gratulerer så mye !

Høstseminar 2017

Postet av Østre Toten Idrettsråd den 16. Nov 2017

Hei på dere.

 

Østre Toten idrettsråd inviterer dere til høstseminar i opplæringssenteret, Auditoriet under biblioteket på Lena

 

tirsdag den 28. 11.2017 kl .18:00

 

Temaet for seminaret vil være: Anleggssituasjonen i vår kommune nå...og i fremtiden!

 

Som dere kjenner til er det en stor skjevfordeling eller mangel på bevilgninger og- eller tilskudd fra vår kommune når det gjelder så vel drift - som anleggsmidler til våre idrettslag- og foreninger. Dette har vært vedvarende i lang tid...og er ytterligere stadfestet gjennom kommunens egen forskningsrapport fra Telemarkforskning.

 Vi ønsker nå å sette vesentlig sterkere ord bak våre krav til så vel politikere som administrasjon i vår kommune. Flere enn 4700 barn, ungdom og voksne er involvert i en eller flere idretter på mange arenaer i Østre Toten. Dette er nærmere 1/3 av kommunens befolkning, og vi blir i dag avspist med 0,5% av kommunens brutto budsjett. 

Sett i lys av våre investeringsplaner i neste fireårsperiode og den frivilligheten som allerede utføres er vi nødt til å se en annen holdning fra kommunens side for å kunne holde så vel aktivitet som motivasjon oppe ute i de enkelte lag- og forening. Dette gjelder så vel tilskudd til vedlikehold og oppdatering av eksisterende anlegg samt nødvendigheten av investeringsstøtte i forbindelse med nye anlegg og søknader om spillemidler. 

Idrettsrådet har derfor denne gangen innhentet støtte fra solide og gode foredragsholdere fra så vel idrettskrets som forbund, samt sterke lokale krefter! Disse har fått spesielle føringer og oppdrag som skal bidra til å gi en rød tråd gjennom hele kvelden. Etter hvert foredrag vil det bli en spørsmålsrunde!

I disse tøffe budsjettider legger vi dessuten vekt på å invitere mange sentrale og viktige aktører som representanter fra samtlige politiske partier, kommunens administrasjon, ordfører, representanter fra KBN-utvalg, kommunelege, skolesjef,  kultursjef, folkehelsekoordinator, integreringsrådgiver, Østre Toten idrettspark etc.

Pressen vil også være tilstede!

 Vi anmoder dere nå allerede på det sterkeste å sette av denne kvelden til dette seminaret, og det er et stort ønske om minst 2 representanter fra hver klubb.

Idrettsrådet kommer forøvrig tilbake med nærmere informasjon og program for kvelden!

Vi sier allerede nå hjertelig velkommen!

 

Med vennlig hilsen

For Østre Toten idrettsråd

John Grønvold Skoglund

LederTilskudd

Postet av Østre Toten Idrettsråd den 26. Okt 2017

Søk mesterskapstilskudd

Morten Aasen, GDFylkeskommunen gir tilskudd til investering i anlegg eller utstyr i forbindelse med store idrettsmesterskap. Søknadsfrist er 1. november. 

600 000 kroner til fordeling

Det er i år 600 000 kroner som skal fordeles til anlegg og arrangører av store idrettsmesterskap i Oppland. Primært gjelder ordningen for internasjonale og nasjonale mesterskap, men det kan også søkes om støtte til ressurskrevende krets- eller fylkesmesterskap og større nasjonale eller internasjonale cuper.

Tilskuddet skal benyttes til tiltak eller utstyr som medfører en permanent standardheving av anlegget hvor arrangementet avholdes. Søknaden skal gjelde mesterskap som arrangeres i 2018 eller i november/desember 2017.

Tildeling i 2016

Mange av de store mesterskapene som avholdes i Oppland er med ski på beina, men tildelingen fra 2016 viser også at det er et bredt spekter av idretter i fylket. Totalt 20 arrangementer fikk støtte i fjor, og her er oversikt over tilskuddsmottakerne:

Fordeling av mesterskapstilskudd 2016 (PDF, 194 kB)Mesterskapstilskudd

Postet av Østre Toten Idrettsråd den 26. Okt 2017

Søk mesterskapstilskudd

Morten Aasen, GDFylkeskommunen gir tilskudd til investering i anlegg eller utstyr i forbindelse med store idrettsmesterskap. Søknadsfrist er 1. november. 

600 000 kroner til fordeling

Det er i år 600 000 kroner som skal fordeles til anlegg og arrangører av store idrettsmesterskap i Oppland. Primært gjelder ordningen for internasjonale og nasjonale mesterskap, men det kan også søkes om støtte til ressurskrevende krets- eller fylkesmesterskap og større nasjonale eller internasjonale cuper.

Tilskuddet skal benyttes til tiltak eller utstyr som medfører en permanent standardheving av anlegget hvor arrangementet avholdes. Søknaden skal gjelde mesterskap som arrangeres i 2018 eller i november/desember 2017.

Tildeling i 2016

Mange av de store mesterskapene som avholdes i Oppland er med ski på beina, men tildelingen fra 2016 viser også at det er et bredt spekter av idretter i fylket. Totalt 20 arrangementer fikk støtte i fjor, og her er oversikt over tilskuddsmottakerne:

Fordeling av mesterskapstilskudd 2016 (PDF, 194 kB)Idretten. Et trygt sted for alle!

Postet av Østre Toten Idrettsråd den 29. Aug 2017

Politiattest

Politiattest 2.jpg Av: Jørn Gunnar Skjærvik Publisert: 26.06.2017 Facebook

Idretten skal være et trygt sted for alle medlemmer. Derfor skal alle med oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, fremvise politiattest.

Oppgaver som innebærer et ansvar- og /eller et tillitsforhold til mindreårige eller personer med utviklingshemming, skal kun utføres av skikkede personer. Vi skal forhindre at personer som kan utgjøre en risiko for overgrep eller skadelig innflytelse, skal få slike oppdrag.

Idrettslagets styre er ansvarlig for politiattestordningen. Dette innebærer å utnevne en person som er ansvarlig for innhenting og oppfølging. Vedkommende skal ha en personlig vara. Dette skal gjøres gjennom et styrevedtak, slik at det kan dokumenteres hvem som til enhver tid har og har hatt dette ansvaret.

Ordningen omfatter både ansatte og frivillige over 15 år, og gjelder uansett om personen får lønn for oppgavene som utføres eller ikke. Det avgjørende er i hvilken grad oppgavene vedkommende skal ha innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.

Trenere, instruktører, lagledere med direkte kontakt med mindreårige eller personer med utviklingshemming, vil alltid ha et ansvars- eller tillitsforhold og være omfattet av ordningen. For andre oppgaver må idrettslaget foreta en konkret vurdering av oppgavene som skal utføres. Er det tvil om det skal innhentes politiattest kan Oppland Idrettskrets kontaktes.

Les mer på NIF sine hjemmesider - her: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/Store annleggsplaner

Postet av Østre Toten Idrettsråd den 19. Jun 2017

Anleggsplaner i Østre Toten.docx


Idretten er billig for kommunen

Svømmehall

Behovet for et konkurransesvømmebasseng ble spesielt belyst i kommunestyremøtet. Kommunen har en svømmeklubb som på kort tid har fått 250 medlemmer, og ikke har kapasitet til flere. Klubben har meldt inn ønske om et konkurransesvømmebasseng i tilknytning til idrettsparken på Lena, noe som eventuelt må løses med kommunen som byggherre.

Det inngår i kommunestyrets vedtak at innspillet om bygging av svømmehall skal utredes nærmere.

Kommunen legger ned svømmetilbud på Skreia

60 frivillige årsverk

Leder i Østre Toten Idrettsråd, Jon Skoglund, var til stede i møtet. Han kunne vise til at frivilligheten i Østre Toten-representerer 60 årsverk, eller en verdi på omkring 30 millioner kroner årlig.

Totalt foreligger det ferdige spillemiddelsøknader for nye anlegg og vedlikehold av eksisterende anlegg med et totalt investeringsbehov på 76 millioner kroner.

I tillegg kommer innmeldte ønsker om konkurransesvømmehall, idrettshall i Kolbu og et senter for aktiviteten i Friskus IL.

Etterslep på vedlikehold

Av anleggsplanen for idrett og fysisk aktivitet 2018-2024, som onsdag ble enstemmig vedtatt av kommunestyret, er det store søknadsvolumet blant annet et resultat av etterslep med vedlikehold av anlegg. Det antas også at Kulturdepartementets nye momsrefusjonsordning for drift og investeringer bidrar til økningen.

– Kommunen må stille opp

«Etterslep av vedlikehold og behov for andre anlegg gir oss store utfordringer økonomisk i framtiden. Østre Toten kommune har en modell der lagene eier de fleste anleggene. Modellen blir utfordret på grunn av etterslepet av vedlikehold. For å sikre oss at lagene fortsatt er i stand til å bære hovedbyrden over drift og vedlikehold av anlegg, må kommunen vurdere å stille opp med ekstra midler den kommende fireårsperioden. Mange kommuner i Norge gir en tredel støtte til utbygging av idrettsanlegg. Dette vil i så fall utfordre Østre Toten kommune med cirka 25 millioner kroner de neste fire årene», heter det i saksframlegget.

Idretten er billig for kommunen

Svømmehall

Behovet for et konkurransesvømmebasseng ble spesielt belyst i kommunestyremøtet. Kommunen har en svømmeklubb som på kort tid har fått 250 medlemmer, og ikke har kapasitet til flere. Klubben har meldt inn ønske om et konkurransesvømmebasseng i tilknytning til idrettsparken på Lena, noe som eventuelt må løses med kommunen som byggherre.

Det inngår i kommunestyrets vedtak at innspillet om bygging av svømmehall skal utredes nærmere.

Kommunen legger ned svømmetilbud på Skreia

60 frivillige årsverk

Leder i Østre Toten Idrettsråd, Jon Skoglund, var til stede i møtet. Han kunne vise til at frivilligheten i Østre Toten-representerer 60 årsverk, eller en verdi på omkring 30 millioner kroner årlig.Hovedfordelingen av spillemidler

Postet av Østre Toten Idrettsråd den 30. Mai 2017

Fordeling av spillemidler til idrettsformål (Hovedfordelingen)

Artikkel | Sist oppdatert: 09.05.2017 | Kulturdepartementet

Spilloverskuddet fra Norsk Tipping fordeles slik: Først fordeles 6, 4 prosent til helse- og rehabiliteringsformål. Deretter fordeles resterende overskudd med 64 prosent til idrettsformål, 18 prosent til kulturformål og 18 prosent til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner som ikke er tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Den årlige fordelingen til idrettsformål framgår av hovedfordelingen. Avsetningene på hovedfordelingen er i tråd med den statlige idrettspolitikken i Meld. St. 26 (2011-2012) Den norske idrettsmodellen.

Hovedfordelingen består for tiden av følgende poster:

Post 1 Idrettsanlegg

Post 2 Nasjonalanlegg/spesielle anlegg

Post 3 Forsknings- og utviklingsarbeid

Post 4 Antidopingarbeid og arbeid mot manipulering av idrettskonkurranser, fysisk aktivitet og inkludering i idrettslag, friluftstiltak for barn og ungdom

Post 5 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Post 6 Tilskudd til lokale lag og foreninger

Her er en oversikt over hovedfordelingen til idrettsformål fra og med 2000Spillemiddelfordeling 2017

Postet av Østre Toten Idrettsråd den 30. Mai 2017

Hei hurra hurra hurra!

Her har vi fått god uttelling på årets spillemiddelsøknadsrunde, til sammen 4,6 millioner!

Dette er ny tildelingsrekord for kommunen.


Sjekk vedlegg!

Vedl. 1 - Spillemiddelfordeling FU sak 2017.xlsx.PDF


Hilsen Kjersti og Per Einar

**************************************************

Med vennlig hilsen | Best regards

Kjersti Krageberg

Kst. kultursjef

Tlf: 992 33 331

kjersti.krageberg@ostre-toten.kommune.no
Fakta om Oppland idrettskrets

Postet av Østre Toten Idrettsråd den 22. Mai 2017

Oppland Idrettskrets (OIK) er et overordnet organ for all organisert idrett i Oppland. OIK er et kompetansesenter for 398 idrettslag, 26 idrettsråd og 28 regioner/særkretser. OIK`s virksomhet finansieres i hovedsak av tilskudd via NIF og tilskudd fra Oppland Fylkeskommune. Omsetning årlig er på 4,5 mill. kr. Og leders av en organisasjonssjef og 3 medarbeidere.

Frivillig arbeid er viktig. Den frivillige innsatsen i Oppland utgjør i kroner ca. 300 millioner og 900 årsverk. OIK tilbyr kurs på en rekke områder for å gi ledere, trenere, tillitsvalgte og foreldre kompetanse som er viktig for engasjementet i idrettslagene. OIK tilbyr også temakurs etter ønsker og behov. Gode idrettsanlegg er en viktig forutsetning for å skape aktivitet. Derfor ønsker OIK å bistå klubber og lag som skal bygge eller rehablitere egne anlegg. Det finnes en rekke tilskudd og søknadsordninger innen idretten. Spørsmål knyttet til spillemiddelsøknader og tilskuddsordninger svarer vi gjerne på.Tilskuddsportalen på plass

Postet av Østre Toten Idrettsråd den 16. Mai 2017

Tilskuddsportalen - skriv mai 2017.docx


Tilskuddsportalen gir deg kvalitet

Tilskuddsportalen gir oversikten du trenger hvis du vil at din virksomhet skal ha sin andel av tilskuddspotten. Tilskuddsøkonomien i Norge er på mange titalls milliarder kroner årlig.

Tilskuddsportalen er et kvalitetsprodukt. Søketeknologien OptiNews sørger for at du blir løpende oppdatert med nye nyheter om kunngjøringer, tildelinger og endringer i ordninger. Våre informasjonsanalytikere kontrollerer all informasjon i vårt egenutviklede kvalitetssystem.

Innlogging

Problemer med å logge inn? Kontakt oss


Tilskuddsportalen på 1-2-3 !

Tilskuddsportalen
Om denne tjenestenKontakt

Tilskuddsportalen er produsert og vedlikeholdt av Scan4news.Scan4news AS
Grønnegata 64
2317 Hamar

Telefon: 62 52 13 00
E-post: post@scan4news.noTilskuddsportalen gir deg kvalitet.docxFrivillighetsprisen 2016

Postet av Østre Toten Idrettsråd den 12. Jan 2017

Frivillighetsprisen 2016 til Kai Henning Stensrud fra Idrettslaget Kolbukameratene


Nyhet | Dato: 06.12.2016 Mandag kveld ble Frivillighetsprisen 2016 delt ut av kulturminister Linda Hofstad Helleland, på FNs internasjonale dag for frivillighet.

”Vinneren av Frivillighetsprisen 2016 representerer grasrota i norsk frivillighet og har gjort en utrettelig innsats gjennom mange år. Vinneren har hjulpet og inspirert mange i sitt lokalsamfunn med sitt store og smittende engasjement. Det finnes knapt en oppgave vinneren ikke har tatt på seg. Den frivillige innsatsen i de aktivitetene vinneren legger til rette for, fører også til inkludering og fellesskap”, heter det blant annet i jurybegrunnelsen.

Frivillighet Norge deler ut Frivillighetsprisen hvert år på vegne av Kulturdepartementet. Prisen blir utdelt for å gi frivilligheten et ansikt, for å markere og synliggjøre frivillige og frivillig innsats og for å fremme frivillig engasjement.

Les mer om prisutdelingen og flere prisvinnere på nettsiden til Frivillighet NorgeÅrsmøte i Østre Toten idrettsråd

Postet av Østre Toten Idrettsråd den 12. Jan 2017

Idrettsrådets årsmøte 2017 holdes på sportshytta til Toppen IL, onsdag 15. mars kl. 19.00.

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være inne til styret 1. mars 2017

Årsmøte behandler ordinære årsmøtesaker ihht NIF’s lovnorm og saksdokumentene sendes ut senest en uke før årsmøtet avholdes. Hver klubb kan stille med 2 stemmeberettigede medlemmer.

Ber også om at klubbene begynner å jobbe med å finne kandidater til idrettsrådets styre, slik at dere er forberedt til dere blir kontaktet av valgkommiteen.

Hedersbevisning 2016

Hedersbevisningen kan tildeles personer som gjennom flere år har nedlagt en betydelig innsats for idretten i Østre Toten, jf. vedlegg. IR’s styre ber om at klubbene melder inn kandidater for hedersbevisningen 2016. Frist for å melde inn kandidater til styret er 1. mars 2016.


Styret