Østre Toten Idrettsråd

Østre Toten Idrettsråd

Muligheter for midler

Postet av Østre Toten Idrettsråd den 19. Nov 2018

 

Her kan lag og foreninger søke om støtte: https://www.zuccarellostiftelsen.no/fond/

 

Det er mulig å søke om støtte til både enkeltpersoner, oppstartstilskudd og idrettslag/klubber.  

Løpende søknadsfrist.


ACCESS NEW SPORTS:

ACCESS NEW SPORTS er et fond etablert for å hjelpe barn og unge med å finne en ny aktivitet å delta i, og for å bidra til at det opprettes nye tilbud til barn og unge i områder med få valgmuligheter.

Vi ønsker å bryte ned barrierer for barn som av ulike grunner blir stående på sidelinjen, slik at disse barna – blant annet gjennom idrettslig aktivitet – kan bli en naturlig del av fellesskapet.

Vi gir støtte og tilskudd til:

Enkeltpersoner (Persontilskudd):

 • Deltakeravgifter og egenandeler
 • Innkjøp av nødvendig utstyr
 • Transportutgifter

Oppstartsprosjekter (Oppstartstilskudd):

 • Oppstart av nye tilbud
 • Innkjøp av nødvendig utstyr

Idrettslag og klubber (Klubbtilskudd):

 • Bygging av nye fasiliteter (ikke hovedfinansiering)
 • Innkjøp av nødvendig utstyr
 • Transportkostnader
 • Markedsføring av tilbud til potensielle deltakere, med et særlig fokus på barn og unge som ikke tidligere har hatt mulighet til å delta grunnet barrierer som bakgrunn, kultur eller økonomi.

KEEP ME PLAYING:

KEEP ME PLAYING er et fond etablert for å bryte ned kostnadsbarrierene som gjør at barn og unge blir stående på sidelinjen, mot sin vilje.

Zuccarellostiftelsen ønsker å bidra til å holde barn og unge i aktivitet – uavhengig av hvor de bor, og hvilke forhold de vokser opp i.

Vi vil bidra til at alle barn og unge i Norge fortsatt skal få oppleve den gleden fysisk aktivitet og idrett gir.

Vi gir støtte og tilskudd til:

Enkeltpersoner (Personstipend):

 • Deltakeravgifter og egenandeler
 • Innkjøp av nødvendig utstyr
 • Transportkostnader

Idrettslag og klubber (Klubbstipend):

 • Kostnader for å opprettholde eller øke antall deltakere (f.eks økonomisk støtte til trenere og aktivisering av frivillige)
 • Rehabilitering av idrettsfasiliteter
 • Innkjøp av nytt utstyr til barn og unge som ikke kan dekke dette selv
 • Transportkostnader


Høstseminar 2018

Postet av Østre Toten Idrettsråd den 19. Nov 2018

http://otip.no/

Hei alle sammen!    

Idrettsrådet inviterer til høstseminar i Studiesenteret Lena ( under biblioteket )

mandag den 26.november 2018 kl. 18:30


Emne for dagen: 

Østre Toten idrettspark ( ØTIP ) sine utfordringer nå..og i fremtiden!

 • Innlegg og foredrag ved styreleder i ØTIP Rune Østhus
 • Innlegg fra politisk- og administrativt hold i kommunen v/Bror Helgestad og Bjørn Bollum
 • Appeller ved de største brukerne av idrettsparken som:

          Lena-Valle videregående skole ved rektor Torfinn Overn

          Toten HK v/leder Thomas Nyland

          Toten FK v/leder Jo Solberg og

          Kolbukam v/leder Kai Stensrud


 Som vi vet så er idrettsparken svært viktig for en rekke brukere både på dagtid og kveldstid sommer som vinter, og det er derfor utrolig viktig å sikre driften her både på kort og lengre sikt! 

 • Hvordan kan vi sammen gjøre dette på beste måte?
 • Er dagens driftsmodell den som kan sikre utviklingen ..?
 • Hva med kommune og nytt fylke inn i fremtiden?

Vi legger derfor opp til en paneldebatt og en forhåpentligvis fruktbar og god diskusjon som kan gi oss noen svar og ideer som kan bringe oss fram til en konstruktiv og god løsning for så vel dagens- som nye brukere, samt idrettsparken generelt!


Idrettsrådet håper du og ditt idrettslag tar utfordringen på alvor og stiller opp. Dine/deres synspunkter er svært viktig i denne sammenheng da vi ønsker en bredest mulig debatt og ikke minst forslag som kan styrke idrettsparken, Lena-Valle videregående, idretten generelt og kommunens renommé både lokalt og regionalt. Med de pågående sammenslutninger av 

Oppland og Hedmark til region Innlandet blir dette enda viktigere i fremtiden!


Det vil bli en enkel bevertning underveis!


 Velkommen!


 
 

Med sportslig hilsen

For Østre Toten idrettsråd

John Grønvold Skoglund

LederIL Kolbukamaratene

Postet av Østre Toten Idrettsråd den 13. Feb 2018

http://www.kolbukameratene.no/

Etter gårsdagens hoppbragd er det helt naturlig at vi denne uka promoterer IL Kolbukameratene.

logo

Idrettsglede i hele bygda

fotball Fotballhandball Håndballlangerenn Langrennklatre Klatregruppainnebandy Innebandy/ Friidretthopp Hoppskole Idretts- skolevoksen Voksen- trimOL- mester i hopp

Postet av Østre Toten Idrettsråd den 13. Feb 2018

Vi gratulerer Maren Lundby med OL-gull i hopp etter to flotte hopp.

En stor gratulasjon går også til familie, trenere og Kolbukameratene IL!Midler til prosjekter

Postet av Østre Toten Idrettsråd den 4. Feb 2018

Extra-Stiftelsen 2018/2019

extra_stiftelsen.png

Av: Jørn Gunnar Skjærvik 
Publisert: 22.01.2018

Facebook Twitter LinkedIn E-post

Alle idrettslag kan søke om midler fra ExtraStiftelsen via Norges Idrettsforbund.

Det kan søkes om midler til prosjekter som har som mål om å legge til rette for og inkludere:

 • Mennesker medfunksjonsnedsettelse
 • Mennesker med innvandrerbakgrunn
 • Mennesker med lav betalingsevne
 • Mennesker med en fysisk eller psykisk sykdom 

Idrettslag kan søke om støtte til f. eks utsyr til prosjektet, honorarer, kompetansehevende tiltak, markedsføring, arrangementer for målgruppen osv. Det kan også søkes om lønn til prosjektleder dersom det er formålstjenlig for prosjektet. Prosjektets varighet må være 1, 2 eller 3 år.  Søknadsfrist For prosjekter med oppstart høst 2018: 15. februar 2018. For å bli opprettet som søker Idrettslag må ta kontakt med sitt særforbund (særidrettslag) eller idrettskrets (fleridrettslag) for å avklare om:

 • Ønsket prosjekt er i tråd med særforbundets/ idrettskretsens strategiplan og prioriterte områder.
 • Særforbundet/idrettskretsen har mulighet til å støtte idrettslagets prosjekt faglig. 
 • Særforbundet/idrettskretsen har mulighet til å støtte idrettslagets prosjekt økonomisk, eller vet om andre støtteordninger, slik at midlene enten kan inngå i budsjettet i søknaden, eller erstatte behovet for å søke. 

Send deretter en e-post til line.hurrod@idrettsforbundet.no som kort opplyser om prosjektets bakgrunn, målsetting og målgruppe, samt om prosjektet er informert om til særforbund/ idrettskrets, i god tid innen søknadsfristen. Du opprettes eventuelt som søker og får tilgang til et elektronisk søknadsskjema.  Les mer påhttps://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/extrastiftelsen-helse-og-rehabilitering/ ExtraStiftelsen kunngjør hvem som får midler 15. juni 2018.   Spørsmål: line.hurrod@idrettsforbundet.no Kretsting

Postet av Østre Toten Idrettsråd den 2. Feb 2018

Kretsting Oppland idrettskrets

Årsmøte.jpg

Av: Jørn Gunnar Skjærvik 
Publisert: 09.01.2018

Facebook Twitter LinkedIn E-post

Oppland idrettskrets avholdes sitt kretsting fredag 20. april 2018 kl 18-21:00 på Quality Strand Hotel, Elvegata 2-4, 2815 Gjøvik.Idrettshelga Innlandet

Postet av Østre Toten Idrettsråd den 2. Feb 2018

Bilderesultat for sports

Forhåndsvarsel om Idrettshelga Innlandet 2018

 

Hedmark idrettskrets og Oppland idrettskrets gjentar suksessen med å arrangere Idrettshelga Innlandet også i 2018.

 

Denne gangen vil konferansen holde hus på Hamar – nærmere bestemt Scandic Hotell rett ved sentrum.

 

Tid: 25. oktober – 28. oktober 2018

Sted: Scandic Hotell, Hamar

 

Sett av helgen allerede nå!

Planen er å fylle dagene med godt faglig påfyll.

 

Vi vil ta kontakt med særkretser/regioner/forbund for både deltakelse og faglig innhold.Friskus IL

Postet av Østre Toten Idrettsråd den 2. Feb 2018

Om oss

Friskus driver med mange spennende aktiviteter hvor omvendt integrering praktiseres. Vi kan nevne Vannsprut med båtkjøring, tubekjøring, vannski, kanopadling,fisking m.m. Snøsprut med beltekjøring, alpint, overnattingsturer i lavvo, pilking, curling m.m.   Snøsprut med aking, beltevognkjøring, etc.Foredrag

Postet av Østre Toten Idrettsråd den 1. Feb 2018Foredrag

Postet av Østre Toten Idrettsråd den 1. Feb 2018Årsmøte i idrettsrådet

Postet av Østre Toten Idrettsråd den 31. Jan 2018

Hei alle sammen!


Vi minner om Østre Toten idretssråd's årsmøte på Kapp IF sin klubbhytte 

torsdag den 15.mars 2018 kl. 18:30.


Nærmere innkalling og sakspapirer kommer senere!


Styret.