Muligheter til å søke om støtte

Postet av Østre Toten Idrettsråd den 3. Jun 2019

Østre Toten Idrettsråd har innestående ca kr 55 000 som er øremerket støtte til aktiviteter i klubbene til arbeid med kompetanseheving i klubben og/eller integrering av utøvere som ikke faller naturlig inn under ordinær idrettsaktivitet.


Idrettsrådet har vedtatt at klubbene kan sende søknad på inntil kr 10 000 pr tiltak der det begrunnes hva pengene skal brukes til og formålet ved initiativet. Idrettsrådet vil deretter gå gjennom/prioritere søknadene og gi tilslag ut ifra den totale søkermassen.


Pengene utbetales i etterkant av gjennomført initiativ ved fremvisning av regnskap/kvitteringer. Tiltakene må være gjennomført og regnskap/kvitteringer innsendt innen 15. desember 2019.


Søknadsfrist er 15. august 2019 og søknad sendes på mail til: plercraa@online.no

Ved spørsmål ta kontakt med: Peter Lerche Raadal på mail (plercraa@online) eller mobil 99 10 73 00Mvh

Peter Lerche Raadal

Leder Østre Toten idrettsråd

99107300Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.